محصولات خانگی شمال

شربت خیراتی

خیرات برای عزیزان از دست رفته ی شما.

خیرات شما به صورت خنک به دست بچه های کار و راننده های تاکسی اینترنتی می رسد.

وزن محصول : نیم لیتر

 

تومان40.000

توجه : هزینه پیک بر عهده مشتری می باشد.

درباره محصول

خیرات برای عزیزان از دست رفته ی شما.

خیرات شما به صورت خنک به دست بچه های کار و راننده های تاکسی اینترنتی می رسد.

وزن محصول : نیم لیتر

 

محصولات دیگر

جستجوی سریع محصول