محصولات خانگی شمال

سبزی قلیه ماهی سرخ شده

ترکیبات : گیشنیز ، شنبلیله ، چوچاق و …

وزن محصول : 500 گرم (7-8 نفره)

تومان100.000

توجه : هزینه پیک بر عهده مشتری می باشد.

درباره محصول

سبزی قلیه ماهی سرخ شده با حال و هوای جنوب ایران زمین.

ترکیبات : گیشنیز ، شنبلیله ، چوچاق و …

وزن محصول : 500 گرم (7-8 نفره)

محصولات دیگر

جستجوی سریع محصول